top of page
w rødder indled.jpg

RØDDERNE

Rodnettet er afgørende for en plantes liv og trivsel.

I forkyndelse og undervisning i kristne emner, suger vi vores kraft i Bibelen.

Hele Bibelen hænger uløseligt sammen. Den er Guds store fortælling til os. Alligevel kan det være praktisk at dele den op, for at skabe overblik.

Her deles alene op i GT (Gammel Testamente) og NT (Ny testamente). 

Man kunne lave et finere rodnet, hvis man fx vil kortlægge, hvilke af Bibelens 66 skrifter, man i væsentlig grad berører på et år, men det er lidt kompliceret....​Nogle emner vil naturligt hente det meste af deres stof fra enten GT eller NT, men for samtlige emner, er det frugtbart at prøve at inddrage begge dele af Bibelen. I hvert fald er det vigtigt, at man over tid jævnligt dykker ned i både GT og NT - og i mange forskellige af de 66 skrifter. ​

bottom of page