top of page
wixf plakat.jpg

Forkyndelsesblomsten

Et redskab til planlægning og udvikling af indholdet i kristne møder

Forkyndelsesblomsten er en måde at prøve at kortlægge den forkyndelse/undervisning i Guds ord, som sker i det område af et menighedsliv, som man vil undersøge. Den er udformet med henblik på brug i Indre Missions fællesskaber for voksne, men kan også bruges i mange andre sammenhænge.

webinar 2023.jpg

Et helt nyt tilbud:

Webinar om planlægning og ledelse af et møde.

4 aftener 19.00 - 20.00 vil man kunne sidde ved sin skærm og modtage undervisning i dette emne. Undervisningskonsulent Sprint Korsholm vil undervise ud fra sine mange erfaringer fra mødet med kristne fællesskaber rundt om i hele landet. der vil også være mulighed for at stille spørgsmål via chatten.

De fire aftener er:  23. oktober 2023; 13. november 2023; 15. januar 2024 og 5. februar 2024. Efterfølgende kan man altid gå ind i se dem, når man har lyst - men uden chat-muligheden. Her på hjemmesiden vil man et par dage før det enkelte webinar er, finde det link til webprogrammet Zoom, man fra ca 18.45 skal klikke sig ind på for at være med. Linket er nemt at bruge for alle - og hvis du klikker på PDF-ikonet her, får du en lille vejledning

i at være på zoom.

Webinaret 23.oktober 19.00:

Så har vi haft det første webinar! Tak for sidst til alle, der var med. Som lovet kommer her til at ligge dels samtlige slides fra webinaret og dels optagelsen af webinaret.

Kopi ligger her nu som PDF:

optagelsen af webinaret ligger som video her: 

https://vimeo.com/878184763/85539c4327?share=copy

(kopier det ind i søgefeltet på din browser)

Ses vi 13/11 ?

Webinaret 13.november 19.00:

Så har vi haft det andet webinar! Tak for de mange gode indput undervejs via chatten! 

Desværre fungerede det ikke med at optage webinaret. Jeg har indspillet en kort version uden jeres gode chat-indput, det kan man se her: 

https://vimeo.com/884327762/a16a2530ce?share=copy

og man kan også se alle slides som pdf:

Webinaret 15.januar 19.00:

Så har vi haft det tredje webinar! Tak for de mange gode indput undervejs via chatten! 

Som lovet kommer her til at ligge dels samtlige slides fra webinaret og dels optagelsen af webinaret.

Kopi ligger her nu

som PDF:

optagelsen af webinaret ligger som video her: 

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/905930795/rendition/720p/file.mp4?loc=external&log_user=0&signature=76798c870d1fcb5b6449d59ffcd6d3fe6211f1e60661e877f4775af7db74ee68

Webinaret 5.februar 19.00:

Så har vi haft det sidste af disse webinarer!

ak for de mange gode indput undervejs via chatten! 

Som lovet kommer her til at ligge dels samtlige slides fra webinaret og dels optagelsen af webinaret.

Kopi ligger her nu

som PDF:

ak for de mange gode indput undervejs via chatten! 

Som lovet kommer her til at ligge dels samtlige slides fra webinaret og dels optagelsen af webinaret.

Kopi ligger her nu som PDF:

Optagelsen af webinaret ligger som video her:

https://vimeo.com/925021493/4f05cac8cd?share=copy

 

Info-tekst om indholdet af webinarerne:

Hvad er et "Møde"?

Helt grundlæggende forstår jeg et ”Møde” som en samling, man inviterer til. Et møde mellem mennesker og mellem mennesker og Gud. I disse webinarer fokuserer vi primært på møder, der afholdes af fællesskaber tilknyttet Indre Mission, men de fleste principper kan overføres til mange andre kristne fællesskaber i dagens Danmark. Undervisningens indhold kan ændres lidt undervejs, hvis deltagerne efterspørger noget særligt. Men planen er lige nu sådan her, og ændres det, vil det fremgå her på hjemmesiden.

23.oktober 19.00 – 20.00:  Mødet.

Vi skal se på, hvad et ”Møde” er:

HVORFOR afholder vi det? FOR HVEM afholder vi det? HVORDAN inviterer vi til det? HVOR afholder vi det? HVORNÅR afholder vi det? HVORDAN afholder vi det?

Det er altid sundt en gang imellem at stille sig selv disse spørgsmål. Ofte ender man med at konstatere, at vi for tiden gør det på de for os at se bedste måder. Så kan man fortsætte med større frimodighed.

Nogle gange fører spørgsmålene til opdagelsen af nye og måske bedre muligheder.

Vi skal se nogle konkrete eksempler på de mange variationer, der findes i vores sammenhænge og lade os inspirere af dem. Fx skal vi se på møder, man har prøvet at tilrettelægge, så det er nemt at invitere sine venner og bekendte med.

Hvis du vil forberede dig, så tænk på: Hvad er for dig et ”godt møde”? Find mindst 5 stikord.

 

13. november 19.00 – 20.00: Mødeledelse – fokus på strukturen.

De fleste af vore møder har en eller flere ”mødeledere”, der både står med ansvaret for forberedelserne og afholdelsen af selve mødet. Dette ansvar kan i praksis udformes på mange måder – vi skal se på en del dem. Helt lavpraktisk deler vi ansvaret op i 3 faser: FØR, UNDER og EFTER mødet. De ting, der tages op i 3. og 4. webinar berøres kun ganske kort.

Vi skal bl.a. fokusere på:

Hvordan kan man skabe større forventning i deltagerne, inden de ankommer til mødet?

Hvordan får man ”skaffet” bøn for mødet, inden det afholdes?

Hvordan holder man en god kontakt til de frivillige, der har et ansvar ved dette møde?

Teknik mht lyd og billede: vidunderligt, når det virker – rigtig træls, når det ikke gør…

Hvordan byder man velkommen? Bordkort? Lokalets udtryk?

Struktur på mødet – åbenhed for spontanitet fra folk og Helligånden?

Indledning …

Hvilken stemning udstråler jeg som mødeleder?

Sange og andre musikalske indslag …

Tilbud om forbøn/samtale …

Meddelelser: fest eller pest?​

Fast eller løs bagkant på mødet?

 

 

15. januar 19.00 – 20.00 Mødeledelse – fokus på mødedeltagerne

De er garanteret forskellige – hvordan giver man så vidt muligt ALLE et ”Godt møde”?

Den menneskelige vinkel: Kendskab, venskab, latter, kaffe, bevægelse, glæde….

Den åndelige vinkel: Guds ord, sange, bøn, eftertanke/samtale, vidnesbyrd …

De fleste møder indeholder et element af at tilegne sig budskabet fra Gud oftest ved at sidde og lytte/se samt at synge. Men hvor stor del af det enkelte møde skal bruges på dette?

Vi skal se på mange måder at variere deltagernes muligheder for at tilegne sig budskabet på. Igen skal vi huske, at folk er forskellige, så variation er vigtig.

 ​

 

5. februar 19.00 – 20.00 De store linjer

At lægge et program for møder i fx 6 måneder: hvordan får man lagt en ”kostplan”, så dem, der kommer til møderne, ikke lider af underernæring og heller ikke bliver trætte af en ret, der serveres alt for tit? Vi skal se på forskellige måder at strukturere planlægningen på.

Samspillet mellem dem, der lægger program og dem, der leder møderne. Herunder fx det med kontakter til en udefra kommende ”taler/underviser”. Alt for ofte fordufter den store langtidsplanlægning undervejs – især hvis det er én gruppe personer, der lægger programmet (og aftaler med en eventuel taler) og en anden gruppe, der er mødeledere.

wixf program.jpg

AT LÆGGE ET PROGRAM ...

BRUG AF BLOMSTEN

Blomsten skal primært bruges til at arbejde med den forkyndelse/undervisning, som man er ansvarlig for i det pågældende område af menighedslivet. Hvis det fx er et Indre Missions-fællesskab, går dets deltagere forhåbentlig også i kirke og får en del forkyndelse/undervisning dér.

Det må være helt op til det lokale skøn, om dette kan medregnes, når man fx vil danne sig et overblik over, hvad ens deltagere kunne mangle at høre.​

Alt efter hvilken del af menighedslivet det drejer sig om, må man afklare, hvem der er den eller de ansvarlige for ”Den åndelige kostplan”. Typisk kan det fx være en bestyrelse, et menighedsråd, et programudvalg. Afgørende er det, at man har indflydelse på stort set samtlige arrangementer af den type, man nu ser på og at man har det over et stykke tid.

JERES EGEN STIL

Forkyndelsesblomsten kan bruges til at notere ned, hvad man rent faktisk har fået fx det sidste halve år. Og den kan bruges til at planlægge kommende programmer. Og til at planlægge det enkelte møde i detaljer. Der findes vel næppe én måde at gøre dette på, der kun har stærke sider. Enhver måde vil være god til nogle ting, og mindre god til andre. 

Find ud af, hvordan netop I kan bruge blomsten.

Blomsten er et kompromis mellem et overskueligt overblik og en grad af detaljer. Bliver det for overbliks-agtigt med meget få opdelinger, kan man ikke rigtig sige ret meget konkret. Drukner det hele i detaljer, forsvinder overblikket. En vanskelighed, der under alle omstændigheder vil være, er at mange forkyndelser/undervisninger - uanset hvilken overskrift de har - vil komme ind på mere end ét emne; nogle gange faktisk adskillige emner. Her må man prøve at vurdere, hvilke emner, der fylder mest.

PRAKSIS

”Et er program at skrive – noget andet at se resultatet”. Sådan kunne mange af os nok opsamle vore erfaringer på dette område. For de bestilte talere/undervisere holder sig ikke altid til det emne, vi havde aftalt. Eller de udfolder måske nok de aftalte emner, men i nogle vinkler, vi ikke lige havde regnet med. 

Det kan alt sammen være godt og blive brugt af Ånden – men det gør det svært at sammensætte et program, der reelt giver det, som vi nu har arbejdet os frem til, at vores menighedssammenhæng lige nu trænger til at komme i kontakt med.

Men trods alle udfordringer må vi som ansvarlige kristne gøre et forsøg på at dele Guds vidunderlige ord ud så godt som muligt. Og så glæde os over, at Helligånden kan lave de mest uforudsete ting, der giver vort program en stor velsignelse – trods alt det, vi kan opleve som vores og andres svagheder.

TIPS TIL OPSTART

Dem finder du under "Rødderne"

DE 4 DELE

wixf blomst_edited_edited_edited.jpg

Blomstens centrum er evangeliet i hele dets fylde. Alle kronbladene hænger fast i centrum. Dette symboliserer, at alle de emner for forkyndelsen, som kronbladene repræsenterer, altid skal knyttes sammen med evangeliet om frelse ved Jesus og nyt liv i Åndens kraft.

wixf stængel.jpg

Stænglen og bladene symboliserer, at forkyndelsen aldrig hænger i den blå luft, men er placeret i nogle former, fx et møde, hvor der indgår sange, bøn, samvær mm sammen med forkyndelsen. Disse former kan tilrettelægges, så de støtter og forstærker forkyndelsen.

wixf rod.jpg

Rødderne symboliserer kilderne, som forkyndelsen primært skal suge indhold fra: Bibelen, der kan deles op i det Gamle Testamente og det Nye Testamente.

wixf redsk.jpg

Her tager vi de mange praktiske spørgsmål op og giver redskaber til at overskue og planlægge indholdet af den forkyndelse, du har indflydelse på.

INTRODUKTION PÅ VIDEO

Sprint gennemgår kort, hvordan man kommer nemt i gang med at bruge forkyndelsesblomsten.

forkyndelsesblomsten video play.jpg
copyright.jpg

"Forkyndelsesblomsten" er udarbejdet af undervisningskonsulent i Indre Mission, Sprint Aagaard Korsholm. Copyrighten ligger således hos Indre Mission. Materialet må frit bruges i alt kirkeligt arbejde i Danmark. Vil man bruge det i et produkt (fx video, bog eller kursus), skal man først kontakte Sprint Korsholm.

bottom of page