wixf plakat.jpg

FORKYNDELSES-BLOMSTEN

Et redskab til planlægning og udvikling af indholdet i kristne møder

Forkyndelsesblomsten er en måde at prøve at kortlægge den forkyndelse/undervisning i Guds ord, som sker i det område af et menighedsliv, som man vil undersøge. Den er udformet med henblik på brug i Indre Missions fællesskaber for voksne, men kan også bruges i mange andre sammenhænge.

 
wixf program.jpg

AT LÆGGE ET PROGRAM ...

BRUG AF BLOMSTEN

Blomsten skal primært bruges til at arbejde med den forkyndelse/undervisning, som man er ansvarlig for i det pågældende område af menighedslivet. Hvis det fx er et Indre Missions-fællesskab, går dets deltagere forhåbentlig også i kirke og får en del forkyndelse/undervisning dér.

Det må være helt op til det lokale skøn, om dette kan medregnes, når man fx vil danne sig et overblik over, hvad ens deltagere kunne mangle at høre.​

Alt efter hvilken del af menighedslivet det drejer sig om, må man afklare, hvem der er den eller de ansvarlige for ”Den åndelige kostplan”. Typisk kan det fx være en bestyrelse, et menighedsråd, et programudvalg. Afgørende er det, at man har indflydelse på stort set samtlige arrangementer af den type, man nu ser på og at man har det over et stykke tid.

JERES EGEN STIL

Forkyndelsesblomsten kan bruges til at notere ned, hvad man rent faktisk har fået fx det sidste halve år. Og den kan bruges til at planlægge kommende programmer. Og til at planlægge det enkelte møde i detaljer. Der findes vel næppe én måde at gøre dette på, der kun har stærke sider. Enhver måde vil være god til nogle ting, og mindre god til andre. 

Find ud af, hvordan netop I kan bruge blomsten.

Blomsten er et kompromis mellem et overskueligt overblik og en grad af detaljer. Bliver det for overbliks-agtigt med meget få opdelinger, kan man ikke rigtig sige ret meget konkret. Drukner det hele i detaljer, forsvinder overblikket. En vanskelighed, der under alle omstændigheder vil være, er at mange forkyndelser/undervisninger - uanset hvilken overskrift de har - vil komme ind på mere end ét emne; nogle gange faktisk adskillige emner. Her må man prøve at vurdere, hvilke emner, der fylder mest.

PRAKSIS

”Et er program at skrive – noget andet at se resultatet”. Sådan kunne mange af os nok opsamle vore erfaringer på dette område. For de bestilte talere/undervisere holder sig ikke altid til det emne, vi havde aftalt. Eller de udfolder måske nok de aftalte emner, men i nogle vinkler, vi ikke lige havde regnet med. 

Det kan alt sammen være godt og blive brugt af Ånden – men det gør det svært at sammensætte et program, der reelt giver det, som vi nu har arbejdet os frem til, at vores menighedssammenhæng lige nu trænger til at komme i kontakt med.

Men trods alle udfordringer må vi som ansvarlige kristne gøre et forsøg på at dele Guds vidunderlige ord ud så godt som muligt. Og så glæde os over, at Helligånden kan lave de mest uforudsete ting, der giver vort program en stor velsignelse – trods alt det, vi kan opleve som vores og andres svagheder.

TIPS TIL OPSTART

Dem finder du under "Rødderne"

 

DE 4 DELE

wixf blomst_edited_edited_edited.jpg

Blomstens centrum er evangeliet i hele dets fylde. Alle kronbladene hænger fast i centrum. Dette symboliserer, at alle de emner for forkyndelsen, som kronbladene repræsenterer, altid skal knyttes sammen med evangeliet om frelse ved Jesus og nyt liv i Åndens kraft.

wixf stængel.jpg

Stænglen og bladene symboliserer, at forkyndelsen aldrig hænger i den blå luft, men er placeret i nogle former, fx et møde, hvor der indgår sange, bøn, samvær mm sammen med forkyndelsen. Disse former kan tilrettelægges, så de støtter og forstærker forkyndelsen.

wixf rod.jpg

Rødderne symboliserer kilderne, som forkyndelsen primært skal suge indhold fra: Bibelen, der kan deles op i det Gamle Testamente og det Nye Testamente.

wixf redsk.jpg

Her tager vi de mange praktiske spørgsmål op og giver redskaber til at overskue og planlægge indholdet af den forkyndelse, du har indflydelse på.

 

INTRODUKTION PÅ VIDEO

Sprint gennemgår kort, hvordan man kommer nemt i gang med at bruge forkyndelsesblomsten.

forkyndelsesblomsten video play.jpg
 
copyright.jpg

"Forkyndelsesblomsten" er udarbejdet af undervisningskonsulent i Indre Mission, Sprint Aagaard Korsholm. Copyrighten ligger således hos Indre Mission. Materialet må frit bruges i alt kirkeligt arbejde i Danmark. Vil man bruge det i et produkt (fx video, bog eller kursus), skal man først kontakte Sprint Korsholm.